ข่าวกิจกรรม

นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
นำนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธ.ค. 2562

Share:

นักศึกษา เข้าร่วมวันสุขโลกุตระ ณ ชมรมมังสวิรัติ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นักศึกษาที่เรียนรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

ได้เข้าร่วมตักบัตร วันสุขโลกุตระ รวมทั้งฟังเทศน์

ณ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

 

Share: