สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เข้ารดน้ำดำหัว อธิการบดี และ รองอธิการบดี

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ประกอบพิธีดำหัวท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี และท่าน ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

 

   

 

 

 

 

 

Share: