สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์คณะกรรมการบริหารรายวิชาการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย รศ.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ปปช. คุณประจักษ์ สุภาวรธรรม ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

Share: