นักศึกษา เข้าร่วมวันสุขโลกุตระ ณ ชมรมมังสวิรัติ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นักศึกษาที่เรียนรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

ได้เข้าร่วมตักบัตร วันสุขโลกุตระ รวมทั้งฟังเทศน์

ณ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

 

Share: