ดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานฯ

บุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ร่วมกันประกอบพิธีดำหัว อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

 

Share: