กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษารายวิชา GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

เข้าฟังบรรยาย​เรียนรู้ด้านศาสนา​ ศิลป​วัฒนธรรม​ล้านล้านนา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

Share: