สนง.ศึกษาทั่วไปฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มรีโกศล รองอธิการบดี ฯ

17 มกราคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายชนวีร์ มณีโกศล
บุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ศาลา 4 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่